Menu

Безега Богдан Михайлович

Директор філіалу BEZEGA CLINIC, лікар-оториноларинголог, оториноларинголог дитячий, аспірант ДУ “Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України”

 • Стаж: 8 років
 • Закінчив ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія" в 2016 році.
 • У 2016-2018 рр. пройшов інтернатуру на кафедрі оториноларингології з офтальмологією ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія” та на базі ЛОР-відділення Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського.

  2016 р. – учасник конференції «Міждисциплінарний підхід до сучасних стандартів лікування та профілактики риносинуситів».

  2017 р. – учасник Щорічної традиційної осінньої конференції Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів «Досягнення сучасної оториноларингології» м. Київ.

  2017 р. – учасник конференції «Міждисциплінарний підхід до діагностики та лікування тонзиліту з позиції доказової медицини» м. Київ.

  2017 р. – учасник Щорічної традиційної весняної конференції Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів «Фармакотерапія та хірургічні методи лікування захворювань ЛОР-органів у дорослих та дітей» м. Запоріжжя.

  З 2019 р. працює лікарем-оториноларингологом ЛОР-відділення Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М. В. Скліфосовського.

  З 2019 р. працює лікарем-оториноларингологом у BEZEGA CLINIC.

  17-31 жовтня 2018 р. – пройшов курси Тематичного удосконалення «Сучасні ендоскопічні технології в отоларингології» м. Полтава.

  2018 р. – брав участь в Щорічній традиційній весняній конференції Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів «Сучасні технології діагностики та лікування в оториноларингології» м. Одеса.

  2018 р. – брав участь в Щорічній традиційній осінній конференції Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів «Сучасні досягнення в оториноларингології» м. Львів.

  18 червня, 2019 р. – присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Дитяча отоларингологія»
  м. Харків.

  2019 р. – брав участь в Щорічній традиційній осінній конференції Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів з міжнародною участю «Сучасні технології діагностики та лікування в оториноларингології» м. Дніпро.

  2019 р. – брав участь в тренінгу «Respiratory infections:pathophysiology,differential diagnoses, treatments and guidelines» м. Одеса.

  2019 р. – брав участь в роботі конгресу для спеціалістів естетичної медицини «Medical Aesthetic Sunergy Congress»м. Київ.

  2019 р. – брав участь у роботі науково-практичної конференції «Школа доказової медицини – Отохірургія» м. Дніпро.

  2019 р. – брав участь в міжнародній конференції ринологів «RhinoForum 2019» м. Варшава.

  2019 р. – брав участь у роботі науково-практичної конференції «Школа доказової медицини-Ринохірургія» м. Дніпро.

  2019 р. – брав участь в Щорічній традиційній осінній конференції Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів з міжнародною участю «Сучасні дослідження,хірургічні та терапевтичні підходи в оториноларингології» м. Одеса.

  2020 р. – пройшов курси тематичного удосконалення «Питання ранньої діагностики злоякісних утворень в ЛОР-практиці» м. Харків.

  2020 р. – учасник програми «Visiting professor program in aesthetic medicine International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)» м. Київ.

  2020 р. – брав участь у роботі науково-практичної конференції «Лікування запальних захворювань верхніх дихальних шляхів з позиції ІСРС-2 як метод стримування росту антибіотикорезистентності».

  2020 р. – брав участь в онлайн курсі «Різноманітні клінічні випадки в області оториноларингології та хірургії основи черепа».

  2020 р. – учасник міжрегіональної науково-практичної конференції оториноларингологів «Гострі та хронічні захворювання носа та приносових пазух. Методи діагностики та лікування. Аналіз роботи ЛОР-служби області за 2019 рік та заходи по її поліпшенню» м. Полтава.

  2020 р. – брав участь в Майстер-класі EUFOREA з риніту “Від теорії до імплантації та виконання” .

  2020 р. – брав участь в онлайн конференції “ISAPS Live Surgery Rhinoplasty Course” м. Стамбул.

  2020 р. – брав участь в міжнародній онлайн конференції ринологів «RhinoForum 2020» м. Варшава.

  2020 р. – брав участь в майтер класі «Відкритий тип тимпанопластики. Кохлеарна імплантація. Гібридний (ендоскопічний та мікроскопічний) підхід до септопластики. Конхопластика» м. Київ.

  2020 р. – брав участь в 2-му Україно-Польському конгресі з онлайн-трансляцією «Інноваційні технології в оториноларингології» м. Київ.

  2021 р. – брав участь у роботі наукового симпозіуму з міжнародною участю «Гострі запальні захворювання ЛОР органів як міждисциплінарна проблема» м. Київ.

  2021 р. – брав участь у Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції для лікарів «Мистецтво лікування» м. Дніпро.

  2021 р. – брав участь в національній фаховій школі «Сучасна оториноларингологія та алергологія» за темою: «Діагностичні алгоритми та принципи лікування пацієнтів із захворюваннями верхніх дихальних шляхів».

  2021 р. – брав участь в 3-му Україно-Польському конгресі «Інноваційні технології в оториноларингології».2021 р. – брав участь в онлайн конференції- Всеукраїнської фахової школи респіраторної медицини за темою «Респіраторні захворювання в період пандемії Covid-19: диференційна діагностика та лікування».

  2021 р. – брав участь в регіонарній конференції «Клінічні випадки в отоларингології. Практика ведення пацієнтів».

  2021 р. – брав участь в ІІ-міжнародній конференції «РадіоЛОР»

  З 2022р – аспірант ДУ “Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України”